درباره تعاونی

خانه درباره ما
تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی استان اصفهان
تاریخچه تعاونی

شرکت تعاونی مسکن بانک کشاورزی استان اصفهان در بهمن ماه سال 1367 تحت شماره 6447 و با سرمایه اولیه 300 هزار ریال در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید. و پس از گذشت 3 دهه عدم فعالیت ، در حال حاضر با بیش از 900 نفر عضو و با افزایش سرمایه اسمی 22 میلیارد و 300 میلیون ریال فعالیت خود را شروع نموده است.

اکنون مفتخریم به اطلاع برسانیم با عنایت و لطف پروردگار و همچنین مشارکت همکاران محترم بانکی، پیرو فراخوان عمومی و جلب مشارکت اعضاء محترم، دو قطعه زمین به شماره پلاک های 23 و 28 به مساحت های 7015 متر مربع و 8599 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در فاز یک مجموعه 68 هکتاری گل نرگس ابتدای خیابان صفه، بعد از فروشگاه اتکا از شهرداری اصفهان خریداری نماید و در حال حاضر در تدارک اجاریی نمودن پروژه های مسکونی فوق الذکر می باشیم. سعی بر آن درایم که با تلاشی گسترده و مشارکتی فعال در حوزه های اجرایی همراه با امکانات تدارک دیده شده و ظرفیت های سرمایه گذاری ویژه حضور پر برکت شما را در کنار خویش داشته باشیم.

خط مشی تعاونی

1- توجه به اهداف تعاونی :
ماده 2 اساسنامه :
1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
2-تامین مسکن برای اعضاء

2- حدود فعالیت تعاونی :
1- تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی بصورت نقد و اقساط
2- واگذاری واحد های مسکونی ملکی به

3- خرید واحد های مسکونی و فروش آن به اعضاء‌نقداً یا بصورت اقساط

4- انجام خدمات نقشه کشی ،‌ مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها

5- لوله کشی ، کابل کشی ، سیم کشی و ایجاد دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی

هدف هیئت مدیره

تامین خانه مناسب به لحاظ کمی و کیفی برای تمام اعضاء می باشد.

اطلاعات تعاونی

حقایقی درباره تعاونی

779

تعداد واحد های ساخته شده

1479

تعداد کارگران فعال

578

تعداد اعضاء تعاونی

278

پروژه های انجام شده