نقشه طبقه اول

امروزه روش تزریق ژل پرطرفدارترین روش برای برجسته سازی لب هااست.برای این کار از ژل های مختلفی استفاده می شود ولی استاندارد ترین نوع آن ژل هیالورونیک اسید است .برند های مختلفی این ژل را با غلظت های متنفائتی در بازار عرضه می کنند .

امروزه روش تزریق ژل پرطرفدارترین روش برای برجسته سازی لب هااست.برای این کار از ژل های مختلفی استفاده می شود ولی استاندارد ترین نوع آن ژل هیالورونیک اسید است .برند های مختلفی این ژل را با غلظت های متنفائتی در بازار عرضه می کنند .